© InesBazdar / Shutterstock / NTB scanpix

Manglende respons i samlivet? Finnes fortsatt håp når drømmer og lengsler ikke matcher?

Written by: Terje Gammelsrud

Published:
Last updated:

Hva skjer når det er mismatch mellom dine egne og partnerens drømmer og lengsler?

«Noen velger skilsmisse når det ikke blir plass til en viktig del av dem selv i parforholdet,» sier Lennart Lindgren. «Andre vil lett kunne leve med et kompromiss.»
 

Lennart Lindgren er familieterapeut. Han har spesialisert seg på hvordan kvinnen og mannen best kan «komme ut» sammen i et heteroseksuelt samliv. Tidligere Cupidos redaktør Terje Gammelsrud har intervjuet ham om samlivsforventninger som ikke innfris.

 
– Hva risikerer et par der den ene eller begge ikke oppnår respons på sin egen lyst?

– Kan vi ikke vise vår seksuelle lyst og dele våre fantasier av frykt for å bli avslørt eller skape dårlig stemning, blir resultatet så lett at vi unngår områder der lyst kan tennes. Da kan seksualiteten bli et trist prosjekt der den ene eller begge må leve med skuffelsen over at forventninger ikke ble innfridd.
 

– Kan skuffelsen få konsekvenser for andre sider av samlivet enn det rent seksuelle?
 
– Ja, jeg pleier å si det slik at seksualiteten er én av tre scener partnere møtes på. Den andre er den følelsesmessige der man blir kjent med hverandres tanker, og den tredje den praktiske med oppgavene i hverdagen og samværet med barn og venner. Par har altså en kroppslig, en psykologisk og en sosial møteplass, og de trenger alle tre for å utvikle et godt samliv.
 
Men uansett hvem av disse tre møteplassene han eller hun opplever skuffelsen på, vil dårlig stemning smitte over på de to andre. Det mest vanlige for heteroseksuelle par er at hun opplever skuffelsen og de fleste konfliktene på den psykologiske møteplassen, mens han gjør det på den seksuelle.
 

– Finnes fortsatt håp når drømmer og lengsler ikke matcher?
 
– Det kan i alle fall bli komplisert. Noen velger skilsmisse når det ikke blir plass til en viktig del av dem selv i parforholdet. Andre vil lett kunne leve med et kompromiss.

I parforholdet er det absolutt mulig å kompensere for behov som ikke fullt ut blir tilfredsstilt. Ta for eksempel et par der den ene har behov for å ha sex annenhver dag og den andre bare hver fjortende, der vil kompromisset kunne være at de sammen investerer i å gjøre akten så mye mer nytelsesfull når de har sex at det kanskje holder med ett ligg i uka.

 
– Kan løsningen bli at den som har behov for mest sex har mer sex med seg selv?
 
– Selvklart. Det kan være en god løsning som også kan innebære bruk av pornografi. Og igjen vil det være en fordel om dette ikke skjer i det skjulte, for det er jo helt ufarlig og burde verken føre til skyldfølelse eller mistenksomhet.
 

– Hva kan vi gjøre med skyldfølelsen og skammen?
 
– Det er uansett viktig at paret avklarer hvilke assossiasjoner de har til sex. De kan være både positive og negative, og de negative kan være så sterke at de legger lokk på lysten. Det handler om skam, skyld, ubehag, krav, skuffelser og tidligere dårlige erfaringer, og i terapien opplever vi at det kan være umulig å nå frem til de positive assosiasjonene fordi disse motkreftene til lysten hele tiden ligger der og sperrer. Hvis paret i komme-ut-prosessen opplever at motkreftene er sterke, er det viktig at de begge er forsiktige og ikke går for fort frem. Å leve godt med sine fantasier krever trygghet.
 

– Hvordan vurderer du prognosen for par som ikke kommer godt nok ut sammen?
 
– Det kan jo bli en kronisk spent konflikt i forholdet som kan bli en viktig faktor for utvikling av nedstemthet, utrygghet, depresjon og angst, og som kan føre med seg uro, bråk, vold og utroskap, og ikke minst gi god næring til sjalusi for dem som er disponert for det. 
LES MER OM LENNART LINDGRENS
ERFARINGER MED PARETS SEKSUALITET:


Komme ut som hetero
Svarer ikke sexlivet til forventningene? Det er faktisk like viktig, og ofte like komplisert, å komme ut som hetero som homo.


Hvor viktig er seksualiteten i samlivet ditt?
For noen er seksualiteten helt avgjørende, for andre er den mest som et krydder, og for noen er den ikke viktig i det hele tatt.


Bør du dele fantasiene dine med partneren?
Fantaserer du under samleiet? Bruker du fantasiene som en ressurs, eller er de et problem?

Les også:

Fra Cupidos arkiv:
Samliv og seksualitet

Kunnskap kommer godt med når du investerer i et samliv som skal fungere godt og sikre deg et godt liv.

Related Articles