Forskjell på kvinner og menn
Forskjell på kvinner og menn | Den svenske familieterapeuten Lennart Lindgren har forsket på hvordan og hvorfor lyst oppleves ulikt av kvinner og menn. | © Albina Tiplyashina / Shutterstock / NTB scanpix

Hvordan forstå seg på kvinnen? Hvordan forstå seg på mannen?

Written by: Redaksjonen

Published:
Last updated:

Det er fem viktige årsaker til at ulik opplevelse av seksuell lyst skaper utfordringer i samliv mellom kvinne og mann.

Den svenske familieterapeuten Lennart Lindgren har forsket på hvordan og hvorfor lyst oppleves ulikt av kvinner og menn.

Han har funnet at den viktigste årsaken til konflikter i samlivet er at kvinnens lyst er mer avhengig av at hun og partneren har det godt sammen også når de ikke har sex. Mannens lyst lever mer for seg selv, uavhengig av hva som ellers måtte skje i hjemmet og på jobben.
 
«Det er vanskelig å snakke om sex med kvinner», mener Lennart Lindgren som mer enn de fleste har snakket med kvinner om sex.
 
«Jeg kan jo begynne med meg selv som etter å ha praktisert som sex- og familieteraput i mange år, måtte innrømme at jeg ikke forstod meg på den kvinnelige seksualiteten. Det var faktisk derfor jeg startet prosjektet der jeg mer systematisk kunne forske på hva som skjer når kvinner og menn prøver og feiler i forhold til seksualiteten i parforholdet. Det jeg har lært i løpet av de siste ti årene har vært til stor hjelp både for meg selv og parene jeg har hatt i terapi.»

Her er de fem viktige situasjonene som kan by på utfordringer: 

 
1 
Den ulike opplevelsen av lyst

 
«Den viktigste erfaringen er at seksuell lyst i dag som oftest forstås i et mannlig perspektiv og at kvinner egentlig ikke opplever lysten på den samme måten som mannen gjør. Faktisk er menn og kvinner svært ulike på dette området, og fordi dette forårsaker alvorlige misforståelser i parforholdet, er det høyst merkelig at vi ikke for lenge siden har utviklet mer kunnskap om det.
 
KVINNENS lyst er mer integrert med andre følelsesmessige forhold i samlivet og hvordan hun har det for øvrig i livet sitt.
 
MANNENS lyst lever mer for seg selv, uavhengig av hva som for øvrig hender i samlivet, med barna eller på jobben.
 
Derfor kan det bli både galt og konfliktskapende når man ensidig er opptatt av spørsmålet «hvor ofte skal vi ha sex med hverandre». Det er nemlig lysten som er avgjørende, og det må heller være spørsmål om hvordan man kan forstå og respektere hva som vekker lysten hos den andre, og hvordan vi kan utvikle vårt seksuelle samspill slik at det blir lystfylt for begge parter.»
 
Lennart Lindgren benytter en metafor der parets ulike opplevelse av lyst sammenliknes med hvordan bøker plasseres i bokhylla. Bøker kan ordnes tematisk, og de kan plasseres litt her og litt der. For menn flest er sex og seksuell lyst et eget tema som naturlig ikke så lett integreres i andre sammenhenger, men for kvinner flest hører sex og lyst naturlig sammen med både det ene og det andre.

 
2 
Det psykologiske samspillet


Erfaringene fra parterapien har lært Lennart Lindgren at kvinner i alle fall lever så mye mer i hverdagslivsprosesser med hjem og barn enn menn, og at 30 års feministisk innsats på dette området ikke har klart å få til en gjennomgripende forandring. Det finnes fortsatt store kjønnsrolleforskjeller mellom kvinner og menn, og menn er fortsatt mer distansert fra logistikken i hverdagslivet.
 
«Mannen deltar riktig nok mer enn før i de løpende praktiske oppgavene. Men det er kvinnen som bærer det meste av ansvaret, og for henne er alt dette hverdagslige mer forbundet med den følelsesmessige opplevelsen av det å ha det bra. Men det er ikke bare i de hverdagslige oppgavene vi ser tydelige forskjeller mellom kvinner og menns atferd. Vi ser også viktige ulikheter i det psykologiske samspillet.

KVINNEN er så mye flinkere enn ham til å fortelle hva hun opplever og hva hun føler.
 
MANNEN, derimot, er ikke skrudd sammen på den måten.
 
Se bare hva som skjer når venninner møtes. De behøver vanligvis ikke gjøre så mye sammen, men de prater mye, og de prater om seg selv. De er intime og private i sine beskrivelser av hvordan de har det, om hvordan det går med barna, om hvordan de opplever mannen sin, om seksuallivet sitt.
 
Kamerater møtes gjerne for å gjøre ting sammen, oppleve noe sammen, og de snakker sammen også, men ikke så mye om seg selv og sine følelser, og de er absolutt ikke intime med andre menn om sin seksualitet. Mannen er også innen det heteroseksuelle parforholdet mindre flink til å vise sin følelsesmessige innside enn det kvinnen er.»
 
 
3
Fornemmelsen av hva den andre opplever og føler


Lennart Lindgren erfarer at mannen også innen det heteroseksuelle parforholdet er mindre flink til å vise sin følelsesmessige innside enn det kvinnen er.
 
«Jeg pleier å legge vekt på samspillet mellom mannen og kvinnen i parforholdet. Samspiller de med hverandre ved å fortelle om seg selv, om hva de opplever og føler, ved å lytte til hva den andre opplever og føler, og ved å forsikre seg om at den andre har det bra?
 
Ja, mange par etterstreber nettopp det, og mange lykkes godt. Men spørsmålet er om samspillet virker like bra i seksuallivet? Klarer partnerne å formidle til hverandre like godt at de har lyst på sex og er klare for sex, er de like flinke til å fornemme hva den andre opplever og føler, og klarer de å forstå når den andre virkelig har lyst og er klar?
 
Sik er det jo dessverre ikke. Han er mindre komplisert enn henne, har lyst oftere og tenner lettere. Det skal så lite til, en berøring kan være nok, eller at han ser puppene hennes eller den nakne kroppen hennes.
 
KVINNENS lyst vekkes ikke like gjerne bare ved å se hans nakne kropp eller se at han er kåt. Lysten hennes er ikke bare fysisk, den er også avhengig av at hun i tillegg til det erotiske møtet også opplever et følelsesmessig møte. Hun tenner ikke på kropper like lett som mannen, men desto mer på personen hun finner inne i kroppen, helst en person som kurtiserer henne, kjærtegner henne og tar seg tid.
 
MANNEN skal heller ikke forvente at hun tar initiativet og spør om dere skal ha sex, for selve konstruksjonene i hennes lystvekkende prosess beror på at han viser at han ikke bare vil ha henne som kropp, men også som person. Men det ligger altså i kortene at det på ett eller annet tidspunkt i denne prosessen er dags for ham å forføre henne, eller på en mindre direkte måte forsikre seg om at hun er klar.»
 
Det er i denne prosessen Lennart Lindgren finner de fleste kimer til konflikter. Så lenge det er mannen som har mest lyst i parforholdet, tennes lettest og er den som oftest tar initiativ, er det en risiko for at hun opplever hans tilnærmelser oftere enn hun setter pris på.
 
«Og der starter den negative spiralen hvor hun mer og mer opplever hans tilnærmelser som krav eller opplever at hun ikke strekker til, mens han opplever å bli avvist.
 
Det kan være helt avgjørende for om samlivet blir vellykket at mann og kvinne så tidlig som mulig blir klar over disse ulikhetene i tenningsmønstrene, at de snakker sammen om dem og hjelper hverandre til å bli flinke til å forstå hvordan de skal takle dem.»
 
 
4
De negative seksuelle opplevelsene tidligere i livet

som forfølger oss inn i våre samliv

Lennart Lindgren understreker at våre muligheter til å forstå seg på kvinnen i høy grad er avhengig av at vi erkjenner at negative seksuelle opplevelser tidligere i livet vil forfølge oss inn i våre samliv, og at partnerne evner å kommunisere og bearbeide dem - sammen. Han er ikke i tvil om at kvinner har langt flere negative erfaringer enn menn.
 
«KVINNERS dårlige erfaringer med sex kan starte tidlig, ofte allerede i puberteten når de som jenter opplever at menn viser dem sitt begjær og ser på puppene deres med et sultent blikk før de selv har rukket å integrere puppene som en erotisk kroppsdel, eller i det hele tatt har rukket å integrere seksualiteten sin i sitt øvrige følelsesliv. Det kan da bli bli vanskelig for dem å oppleve en manns blikk som et positivt uttrykk for beundring.
 
MENN opplever vanligvis ikke i pubertetstida at kvinner eter dem med blikket, og når jenter kaster sine blikk etter dem er det mer fordi de finner dem søte, og det er noe gutten lettere kan leve med.
 
Skal vi lykkes med å forstå hverandre bedre, og nå handler det ikke bare om å forstå seg på kvinnen, men også om å forstå seg på mannen, blir det i alle fall spesielt viktig å erkjenne og ta tak i de negative følelsene som ofte er knyttet til skammen som forårsakes av tidligere grenseoverskridende hendelser. Ubehandlet vil disse motkreftene til lyst også utvikle seg som motkrefter til forståelse.»


5
Erkjennelsen av at verken kvinner eller menn er ensartede grupper
 
Lennart Lindgren understreker at denne beskrivelsen av kvinner og menns ulike lyst er basert på generalisering, og at det derfor er viktig å ta hensyn til at individuelle forskjeller kan være store.
 
«Så lenge vi betrakter kvinner og menn som grupper, er forskjellene store i den forstand at de beskriver sine seksuelle profiler ganske likt. Men det er ikke alltid slik.
 
KVINNENS opplevelse av sin egen lyst kan samsvare mer med den mannlige profilen.

MANNENS opplevelse av sin egen lyst kan samsvare mer med den kvinnelige profilen.
 
Det er vanskelig å si hvor mange som avviker fra normen, men ut fra mine egne erfaringer med par jeg møter i familierådgivning handler det om en 70/30-prosents fordeling i begge gruppene.»


 

Related Articles