0004s0rk
0004s0rk | © Bulls

Mannens mange utfordringer - og noen enklere løsninger

Written by: Tore Aasheim

Published:
Last updated:

Mangel på evnen til å få ereksjon. Mangel på lyst. For tidlig sædavgang. Menn som ikke klarer å komme. Problemene er mange, og menn sliter i stillhet. Det trenger ikke å være sånn.

Både menn og kvinner sliter med et helt spekter av seksuelle problemer, og noen av dem er alvorlige. Mange av disse problemene knyttes ofte opp mot andre diagnoser som blant andre kreft, hjerte- og karsykdommer.Likevel, svært mange menn sliter unødvendig. Deres utfordringer er ikke fullt så alvorlige, og mange ganger kan problemene løses ved at man tilegner seg riktig kunnskap eller blir bedre kjent med seg selv og kroppen sin.Prøv med glidemiddel!En mann forteller at han føler seg tvunget...

You must be logged in as a VIP member to be able to read the whole story. Login or sign up as a member.

Related Articles