© George Rudy / Shutterstock / NTB

Å be om berøringer! Hvordan kan vi utvikle det å ta imot, gi eller tilby en berøring på en helhjertet måte?

Written by: Stine Cathrine Hasle

Published:
Last updated:

Wheel of Consent eller samtykkehjulet er en modell som kan gi aha-opplevelser med tanke på å spørre om å gi og motta sine erotiske favorittberøringer. Modellen setter aktive og passive roller i et helt nytt lys. Hvordan kan vi utvikle det å ta imot, gi eller tilby en berøring på en helhjertet måte?

Det startet med «3 minutes game»
Det er Betty Martin som har utviklet modellen Wheel of Consent, men den bygger på Harry Faddis og hans «3 minutes game» og hans spørsmåls-lek. Han lanserte «3 minutes game» i sine workshops for over tyve år siden. Faddis gav sine deltagere en øvelse som handlet om at de begge skulle få stille to spørsmål. Det første spørsmålet de skulle stille sin partner var: hva ønsker du at jeg skal gjøre med deg? Og det andre spørsmålet de skulle stille sin partner var: hva ønsker du å gjøre med meg? Deretter skulle partneren få stille samme to spørsmål. Disse spørsmålene gir begge en mulighet til både å komme med ønske og samtykke. Begge kan få full oppmerksomhet på egne og den andres ønsker. 

The Wheel of Consent
Betty Martin var deltager på en av Harry Faddis workshops og opplevde hans «3 minutes game». Opplevelsen inspirerte henne og hun utviklet den berømte modellen som hun har presentert grundig i boka «Wheel of Consent: The Art of Giving and Receiving”. Betty har delt flere filmer på Youtube som demonstrerer hvordan dere kan stille hverandre spørsmålene. The Wheel of Consent brukes ofte når man skal gå i dybden av seksuell kommunikasjon.

Still spørsmål og vent på svar
Hvis dere vil gå dypere inn i The Art of Giving and Receiving prøv spørsmålene selv. Uansett om du er ung eller gammel - kan dere få nye perspektiver på det å kommunisere seksuelle berøringer. Det kan bevisstgjøre deres erotiske samspill. Hvis man håper på endring, men ikke helt klarer å formulere noe kan spørsmålene i «3 minutes game» virke forløsende. Det er like viktig å stille spørsmål som å svare, så gi hverandre tid og mulighet til å justere litt. Se filmer og eksemplene nedenfor. 

Å gå fra vanetenkning til endring
Det er ikke uvanlig at par gjentar et samspill i sengen. Et hint gis i form at litt ekstra parfyme før sengetid, lyset slukkes og den ene inntar sin vante stilling. Det er ikke uvanlig at den ene tror at den andre ønsker dette og vis a versa. Seksuallivet er kanskje en ordløs gjettelek og ganske lik fra gang til gang. Ønsker man endring kan man ordsette sine fantasier og ønsker og foreslå dem med for eksempel «3 minutes game». Gjetting blir erstattet med dype og treffende ønsker.

Sett ord på begjæret
Da Harry Faddis anvendte «3 minutes game» i sine workshops merket han at personer fikk makt til å bestemme over egen kropp og trygghet til å uttale sine ønsker. Det var lettere å ta eierskap til egne behov. Spørsmålene hans kan være veldig hjelpsomme hvis en person har  parkert sitt seksualliv i frykt for å bli overkjørt, føler på et prestasjonspress eller alltid er passiv. Leken «3 minutes game» kan bidra til å oppfylle det som aldri blir sagt. Spørsmålene kan være veldig nyttige hvis en person trenger hjelp for å komme ut med sine ønsker. Dere kan komme dypere og dypere inn i hverandres begjær hvis dere våger å lytte til dere selv og hverandre.

Ikke grenser, men alternativer
Grensesetting kan høres litt negativ ut, men «3 minutes game» kan vise veien for å forhandle om alternativer. Hvis den andre ikke kan eller vil gjøre det du spør om så justerer eller tilpasser dere berøringen eller aktiviteten sammen. Dere kan gi hverandre mulighet til å treffe hverandres behov det øyeblikket fordi dere ordsetter hverandres ønsker. Behovet vet vi kan være annerledes dagen etter eller timen etter. Kanskje oppdager du nye preferanser hos deg selv?

Helhjertet
Noe av det mest sjarmerende ved «3 minutes game» er seksualsynet som ligger bak. Det handler om - Å gi, er en gave. Å ta imot, er en gave. Man kan bli god på å bevege seg ut av komfortsonen og uttrykke ønsker. Det er fra hjerte til hjerte i betydningen helhjertede møter på begges eller alles premisser. Det kan bli varmt, det kan bli hot.

 

Les mer om The Wheel of Consent og The Consent Checklist.

Les mer på Betty Martins nettside om The Wheel of Consent.

Lær om “3 minutes game” gratis.

Se Betty Martins videoer om The Wheel of Consent.

 

 

Related Articles