Forskerne avdekket at «kvinner i høyere grad enn menn mente at både seksuelle og følelsesmessige handlinger var utroskap». | © Anetlanda/Shutterstock/NTB scanpix

Menn og kvinners syn på utroskap

Published:
Last updated:

Hva oppleves som mest truende? At partneren har et følelsesmessig eller et seksuelt forhold med en annen?

En forskning, omtalt i Sexual & Relationship Therapy, har avdekket hvor forskjellig menn og kvinner oppfatter utroskap.

De USA-baserte forskerne ville finne ut hvordan personer definerer utroskap, og lot 354 psykologistudenter fylle ut et spørreskjema som skulle avdekke personligheten deres, samt hvordan den påvirket oppfattelsen av utroskap og hvor følsomme de var for avvisning.

Skjemaet inneholdt tre varianter av utroskap: seksuell, intim og fantasibasert utroskap.
 

Kvinner, i høyere grad enn menn, mente at både seksuelle og følelsesmessige handlinger kan oppfattes som utroskap.
Forskerne avdekket at kvinner, i høyere grad enn menn, mente at både seksuelle og følelsesmessige handlinger kan oppfattes som utroskap. Forskerne mener funnene ikke er overraskende, siden kvinner scoret høyere enn menn på viktigheten av et helhetlig «fellesskap», det å skape og vedlikeholde positive personlige bånd med partneren.
 
Men for menn oppleves det mer truende enn for kvinner at partneren har sex med en annen.
Førsteamanuensis Mons Bendixen ved Psykologisk institutt, NTNU, som er en av forskerne bak to studier publisert i Nordic Psychology og Personality and Individual Differences i 2015, bekrefter i følge Dagbladet 24. november 2016 at det for en kvinne kan oppleves truende at mannen har et følelsesmesig fohold til en annen kvinne. Men han kan også vise til at det for menn oppleves mer truende enn for kvinner at partneren har sex med en annen.

Mons Bendixen mener mannens frykt for at kvinnen hans har sex med andre menn beror på at det for menn i tusener av generasjoner har vært viktig å sikre at barnet han bruker ressurser på, er hans eget og ikke en annens.

 
Les også:
Hvordan forstå seg på kvinnen?
Hvordan forstå seg på mannen?

Det er fire viktige årsaker til at ulik opplevelse av seksuell lyst skaper konflikter i samliv mellom kvinne og mann.

Vondt i kjærligheten
Hvem har lyst til å ha sex med en man er sint på? Eller med en som alltid kjefter fordi du ikke tar din del av de huslige pliktene?


Hvem er de lykkelige?
Finsk studie gir svar på hvorfor noen holder sammen mens andre går fra hverandre, hvorfor noen er lykkelige mens andre ikke er det?

Digitalt utroskap - eller uskyldig tidsfordriv?

 


Fra Cupidos arkiv:
Samliv og seksualitet

Kunnskap kommer godt med når du investerer i et samliv som skal fungere godt og sikre deg et godt liv.

Related Articles