Charlotte Overgaard gjennomgår nyere forskning om seksuallivet under svangerskapet og etter fødselen. | © Bulls

Seksualitet og svangerskap

Written by: Charlotte Overgaard

Published:
Last updated:

Selv om samleiet ikke skader barnet i normale graviditeter, er frykt for å skade det ufødte barnet fortsatt vanlig blant både menn og kvinner.

Sex under svangerskap har ikke alltid vært enkelt i den vestlige verden. I mange hundre år var den seksuelle aktiviteten både fordømt av kirken og ansett som tabu, farlig og upassende i samfunnet – uten at det trolig la noen demper på lysten.

Avseksualiseringen av den gravide kvinnen ble drevet av religiøse normer, assosiasjonene til den hellige jomfru Maria og kulturelle og sosiale kjønns- og seksualforventninger. Sex var en mannlig rett og en kvinnelig plikt, og oppfatningen var at hun ble fritatt for denne plikten under svangerskapet.
 
Sist, men ikke minst, ble sex under svangerskapet ignorert av det medisinske miljøet, noe som førte til en langvarig usikkerhet både rundt generelle spørsmål om svangerskap og fødsel, og om det var trygt for det ufødte barnet.
 
Så sent som i 1934 kunne man lese følgende i en amerikansk bok om obstetrikk (fødselslære) av De Lee:
 
“Det er mange grunner til å forby samleie under svangerskap:

  • Først og fremst faren for abort, fremprovosert av kraften penis treffer livmorhalsen med.
  • For det andre er kvinnens nerveenergi allerede overbelastet, og hun har derfor ikke godt av å bli utsatt for ytterligere nervesjokk..
  • For det tredje parer ikke dyr seg når hunnen er drektig. (…) Menn bør følge det samme instinktet.
  • For det fjerde er det en fare for infeksjon.
  • Faren ved samleie er størst i de første tre månedene (…) og i de tre siste. (…) Det er best å begrense praktisering til månedene i mellom, eller aller helst å avstå totalt.

 
I dag vet vi godt at graviditet påvirker det seksuelle forholdet mellom de fleste partnere, men også at sex under svangerskapet er vanlig på tvers av kulturer og sosiale, etniske og religiøse skillelinjer. Så mange som ni av ti par beholder et visst nivå av seksuell aktivitet i løpet av svangerskapet.

© Bulls


Medisinsk og/eller psykologisk forskning på seksualitet, svangerskap og fødsel har sakte men sikkert utviklet seg siden 50-tallet. I starten lå fokus på sikkerheten ved å ha sex under svangerskapet samt de psykologiske og hormonelle faktorer som påvirket seksualiteten gjennom svangerskapet og etter fødselen. Fra 80-tallet endret vinklingen seg til seksuelle mønstre og forholdet mellom parene, og i den senere tid har det også handlet om farskapets utvikling.
 

Blodtilstrømningen til genitaliene er ekstra høy hos gravide kvinner, noe som igjen fører til økt seksuell lyst og bedre kvalitet på orgasmene.


Den medisinske litteraturen om seksualitet og svangerskap er likevel dypt inkonsekvent (oppsummert av f.eks. von Sydow, 1999), med vekt på forskjeller i kulturelle og sosiale normer og praksis, men i generelle ordelag ser svangerskapet ut til å gjøre kvinnens lyst og initiativ til sex:

  • Uendret eller så vidt redusert under første trimester
  • Uforandret eller så vidt økt under andre trimester
  • Redusert i tredje trimester

Men variasjonene er store. I begge vitenskapsgrenene, og i offentligheten, er det seksuelle problemer og dysfunksjoner som blir vektlagt, men graviditet byr også på nye muligheter. Blodtilstrømningen til genitaliene er ekstra høy hos gravide kvinner, noe som igjen fører til økt seksuell lyst og bedre kvalitet på orgasmene for temmelig mange kvinner. Følelsen av å være fertil, attraktiv og levende kan også ha en positiv effekt på kvinnens seksualitet, og dermed gjøre svangerskapet til en mulighet for personlig vekst og utvikling.
 
Menns seksuelle lyst og initiativ er stort sett uforandret i første og andre trimester, men redusert i tredje trimester. Men også for menn er det store variasjoner i dette mønsteret.
 
De fleste par opplever forandringer, og det kan også dukke opp utfordringer for det seksuelle forholdet under svangerskapet. Tradisjonelt er dette blitt forklart av vitenskapen som biologiske og hormonelle faktorer. Frykt for å skade svangerskapet/det ufødte barnet er fortsatt vanlig blant både menn og kvinner, selv om dette ikke skader barnet i normale graviditeter, og det er ikke alle par som takler de fysiske forandringene og de vanlige ubehagene som kvinner opplever under svangerskap. Noen av problemene kan for eksempel gjøre selve samleiet vanskelig eller smertefullt (som for eksempel smerter i bekkenet).
 

Kvinnens seksuelle lyst under svangerskapet reflekterer hvordan hun oppfatter sin partners lyst.


Nyere studier viser imidlertid at kvinnen under svangerskapet er under sterk påvirkning av psykososiale faktorer. Seksuallivet viser seg å være tett knyttet til parets individuelle respons til de fysiske forandringene i kvinnekroppen under svangerskapet, samt deres psykologiske overgang til foreldreskap og evnen til å justere og forandre forholdet i den retning.
 
Videre har man funnet at kvinnens seksuelle lyst under svangerskapet reflekterer hvordan hun oppfatter sin partners lyst. Både følelsen av å være seksuelt attraktiv for partneren under svangerskapet, ønske om å imøtekomme mannens lyst og kanskje også hennes bekymring for at lysten hans skal rette seg mot andre kan lede til mer sex under svangerskapet.

© Bulls

 
På den annen side kan negativt kroppsbilde, dårlig kommunikasjon eller opplevelsen av ikke å være begjært eller ikke å være i stand til å tilfredsstille partnerens behov, ha alvorlige negative konsekvenser på et pars seksuelle forhold under svangerskapet. For å takle disse utfordringene må det legges vekt på å opprettholde eller til og med øke intimiteten gjennom økt fysisk kontakt, kyssing, massasje osv.

 

Dette er første del av Charlotte Overgaards Cupido-tema om seksualiteten under svangerskapet og i tida etter fødselen.
Les også andre del av temaet:

Samlivet etter fødselen
Gjenopptagelsen av samliv med seksualitet etter en fødsel er et tema som bekymrer, men de aller fleste problemene er kortlivede og reversible.


Charlotte Overgaard er jordmor, Master of Health Science, Ph.D. i medisinsk sosiologi, assisterende professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, Danmark, og forsker i barnefødsel, folkehelse og seksuell helse.
 


Les også Julie Peakmans:
Historien om svangerskapets seksualitet
I middelalderens katolske kirke ble sex dømt som syndig i så mange sammenhenger at det er et under at det overhodet ble født barn.

 
Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Svangerskap

God sex under svangerskapet og i tida etter fødselen er en meget god investering for et fortsatt godt samliv. Lite eller dårlig sex i denne perioden kan være risikabelt.

Related Articles