Skjerper loven
Skjerper loven | Personer som tidligere er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige kan ikke lenger jobbe i skolen eller skolelignende aktiviteter i det hele tatt. | © Jacob Lund, Shutterstock, NTB scanpix

​Stortinget vedtar forbud mot ansettelser av overgrepsdømte i videregående skoler

Written by: NTB

Published:
Last updated:

Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag om å innføre forbud mot at overgrepsdømte kan få jobbe i videregående skoler eller ved folkehøyskoler. 

Forslaget, som ble kjent i oktober i fjor, innebærer at personer som tidligere er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige, ikke kan jobbe i skolen eller skolelignende aktiviteter i det hele tatt. 

Fra før er det forbudt for dømte overgripere å jobbe i barnehager, grunnskole, i skolefritidsordninger eller musikk- eller sommerskoler.

Leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp) er glad for at Stortinget enstemmig har vedtatt forslaget, og dermed går inn for å forby ansettelser av overgrepsdømte i videregående skoler. 

– Frp fremmet krav om politiattester ved ansettelser i videregående i 2004. I regjering har vi altså forsterket dette til nå også bli forbud mot at overgrepsdømte kan jobbe i videregående skoler eller folkehøyskoler, og attpåtil fått det enstemmig vedtatt. Det er jeg svært glad for, sier Roy Steffensen, som er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget til NTB. 

Han poengterer at Frp også sørget for krav om politiattest for dem som jobber i eldreomsorgen, og at man må ha en utvidet politiattest fra dag én hvis man skal jobbe i barnehage. 

– Det er ingen grunn til at elever i den videregående skole skal ha et svakere vern mot seksuelle overgrep enn det elever i grunnskolen har, sier Steffensen.

Related Articles