Klare tilbakemeldinger
Klare tilbakemeldinger | Tore Petterson er vant til å gi klare beskjeder som dommer i "Skal vi danse?" på TV2. Her sammen med resten av dommerpanelet; Trine Dehli Cleve (fra venstre), Egor Filipenko, Merete Lingjærde og Tore Petterson. Nå er det Petterson som får klare tilbakemeldinger på sine uttalelser. | © TV2, NTB Scanpix

​- Homokampen har handlet om at du skal pule mest mulig

Written by: Tore Aasheim

Published:
Last updated:

Komiker Tore Petterson (40) får sterke reaksjoner etter uttalelser på TV2.

– Jeg har hatt vansker med å være med på homokampen fordi den har handlet om at du skal pule mest mulig. At du skal ha friheten til det. Det er en kamp jeg ikke kan være med og kjempe, fordi det ikke er det jeg ønsker meg, uttaler komiker Tore Petterson (40) til God Kveld Norge på TV2.

Petterson, som er kjent fra NRKs «Sofa» og TV 2s «Farmen kjendis» og «Skal vi danse» forteller at han savner å ha homofile forbilder som har de samme holdningene som ham.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og enkelte av tilbakemeldingene har på sosiale medier vært nokså sterke.

Skuespiller, forfatter og samfunnsdebattant Sven Henriksen skriver på sin Facebook-profil:

Altså, Tore Petterson, det er langt fra dette homokampen har handlet og handler om! Selv har jeg funnet den store kjærligheten og har levd med en mann i 24 år. Og - det er faktisk slik at vi mennesker har frihet til å velge hvordan vi vil leve våre liv, det er det all kamp for menneskerettigheter handler om! Om du på død og liv vil være kjendis og delta i tabloide TV-program, du kan bedre enn dette!
 

Listet opp norsk homokamp


Journalist Reidar Engesbak i homomagasinet Blikk tok likeså godt og ga Petterson en homofil «norsk voksenopplæring» ved å gå gjennom arkivene til Blikk, Skeivt Arkiv og FRI og satte opp følgende oversikt:
 
«Da tror jeg du (Tore Petterson, red. anm) skal ta deg et historisk tilbakeblikk. Homokampen har ikke handlet om å få pule mest mulig. Med den påstanden håner du alle de som faktisk har vært med på «homokampen». Det burde du holde deg for god for.

Dette fikk meg så forbannet på morgenkvisten at jeg måtte røske sammen en del bevis for å motbevise påstanden din. Værsågod, ta deg en kaffe og les:


1948: En sankthansaften 1948 får Axel Lundahl Madsen, senere Axel Axgil, ideen om å starte en forening for homofile i Danmark.

1949: Gryende aktivitet i Norge. “Forbundet af 1948” i Danmark inngår en avtale med to norske tillitsmenn, en i Oslo og en i Trondheim.

1950: 20. mai: Det blir avholdt et konstituerende møte for den første norske sammenslutningen for homofile. Navnet blir: Forbundet av 1948 - Norsk seksjon av Det Danske Forbundet af 1948.
Rolf Løvaas blir den norske foreningens første formann. Jobben med å fjerne straffeloven §213 starter (forbudet mot sex mellom menn) og Løvaas skriver leserinnlegg under fullt navn.

1951: Foreningen gir ut sin første informasjonsbrosjyre om homofili (Hva vi vil), og lanserer dermed også begrepet «homofili» i Norge.

1952: 29. november: Det blir lagt frem forslag til statuetter for et selvstendig norsk forbund. Styret trekker seg tilbake og et nytt styre blir valgt. David Meyer (pseudonym) blir formann.1953: 1. februar: Navnet på organisasjonen blir endret til Det Norske Forbundet av 1948. Første nummer av internbladet «Klubbnytt» kommer ut.

1957: Den første kvinnen blir valgt inn i styret til DNF-48.

1963: DNF-48 får sin første kvinnelige leder.

1965: 15. juni: Det første norske radioprogrammet om homoseksualitet blir sendt på NRK. Programmet varer i 80 minutter, og programleder var Liv Haavik. Redaktør Torolf Elster mente det var et viktig tema og ga henne så mye sendetid som hun ønsket!

1966: Kim Friele blir valgt til formann i DNF-48.

1969: 27. Juni: Opprør på Stonewall Bar, som ligger i homsedistriktet Greenwhich Village i New York. Mange homofile gjør opprør mot trakasseringen fra politiet. Dette er på en måte starten på en mer synlig homokamp, også i Norge.

1972: Straffeloven mot homoseksualitet blir opphevet. Det blir innført lik lavalder for homo- og heteroseksualitet.

1973: Kim Friele deltar, sammen med et kjærestepar, på det første norske fjernsynsprogrammet med homofile selv.
6 juli åpner utestedet Metropol i Akersgata 8, puben eies av DNF-48.

1977: Norsk Psykiatrisk Forening opphever homoseksualitet som «mentale forstyrrelser».
Tidsskriftet Løvetann kommer ut, inneholder artikler og debattinnlegg om homofili.

1978: Kirke- og undervisningsdepartementet garanterte full retts- sikkerhet for åpne homofile lærere i skolen.

1979: Fulle rettigheter ble innført for homofile i forsvaret. Wenche Lowzow er den første parlamentarikeren i Norden som står frem som homofil.

1981: Særskilt straffevern for homofile blir innført (§§135a* & 349a). * Denne paragrafen blir første gang prøvd for retten sommeren 1984.

Pastor Hans Bratterud blir frifunnet av Oslo Byrett, men frifinnelsen blir opphevet av Høyesterett i desember 1984.

Europarådets parlamentariske forsamling oppfordrer medlemslandene til å gjøre slutt på alle former for diskriminering av homofile og lesbiske.

1982: Sosialdepartementet fjernet homofili som sykdomsdiagnose. Homodagene i Oslo blir et årlig arrangement.

1988: Høyesterett slår fast i den såkalte Henki-dommen at aids og hiv-positiv status ikke er oppsigelsesgrunn. 28. desember dør Henki Hauge Karlsen, 31 år gammel. Han døde av lungekomplikasjoner som følge av aids.
Foreningen Pluss blir startet.

1989: Som det første land i verden innfører Danmark loven om registrert partnerskap for homofile og lesbiske. Axel og Eigil Axgil blir det første homofile paret i verden som inngår registret partnerskap.

1990: Filmfestivalen Skeive filmer startet opp i Oslo.

1991: Månedsmagasinet Blikk kommer ut.

1992: 29. november: LLH blir dannet ved at DNF-48 og FHO blir sammenslått.

1993: Stortinget vedtar partnerskapsloven som gir lesbiske og homofile par de samme rettigheter og plikter som heterofile par har gjennom ekteskapet. Unntaket er rett til adopsjon av barn (§4) og mulighet til å inngå partnerskap i kirken.

1998: Homofile og lesbiske er nå inkludert i en egen anti- diskrimineringsparagraf (§55a) i arbeidsmiljøloven. Det åpnes imidlertid for yrkesforbud innen trossamfunn.

2002: Endring i adopsjonslovgivningen som åpner for stebarnsadopsjon for lesbiske og homofile i registrert partnerskap.

2003: Stortinget vedtar diskrimineringsforbud i enkelte boliglover.

2004: Organisasjonen Skeiv Verden starter.

2005: Stortinget vedtar ny arbeidsmiljølov som har et eget kapittel om vern mot diskriminering. 

2006: Regjeringen endrer retningslinjene slik at det skal bli enklere og raskere å stebarnsadoptere der barnet er planlagt inn i familien.

Stortinget vedtar rett til foreldrepenger for medmor.

2007: Regjeringen foreslår arverett for samboere, herunder homofile samboere.
Regjeringen foreslår felles ekteskapslov, herunder rett til å bli vurdert som adoptivforeldre og rett til assistert befruktning.

Regjeringen legger fram forslag om en skjerpet straffebestemmelse for hatkriminalitet mot f.eks. homofile (Ot.prp. 8).

2008: Stortinget vedtar en felles ekteskapslov som gir lesbiske par og homofile par mulighet til å gifte seg, lovendringen gir også adopsjonsprøvingsrett for samkjønnede par og rett for lesbiske par til assistert befruktning.
Regjeringen legger frem Norges første handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile og transpersopner. 

2011: Regjeringen etablerer LHBT-senteret, et nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet under Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet.

2012: Regjeringen gir UDI instruks om å behandle asylsaker fra LHBT-personer slik at ingen tvinges inn i skapet ved retur (den såkalte diskresjonskriteriet).

2013: Utenriksminister Espen Barth Eide er vert for verdens største LHBT-konferanse i FN-regi i Oslo. Norge og Sør-Afrika er medarrangører.

2014: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk trer i kraft.

2015: Skeivt arkiv, det norske arkivet og kunnskapssenteret for skeiv historie, åpner 15. april ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

2016: Lov om endring av juridisk kjønn. Loven vedtas i Stortinget 6. juni.

2017: Organisasjonen Salam startes.

(Listen er gjengitt med tillatelse fra forfatteren)

Tore Petterson er blitt spurt om å kommentere saken, men har ikke svart på vår henvendelse.


Mener du det er noe som mangler på listen? Hva tenker du ellers om saken? Vi hører gjerne dine synspunkt. Send oss din tilbakemelding på DENNE LINKEN.  
 

Related Articles