Radering av ukjent kunstner (17. århundre) | © Bettmann/Corbis/All Over Press

Heksesabbaten

Published:
Last updated:

Kvelden før 1. mai er Valborgsaften som etterfølges av heksenatten som fortsatt markeres og feires på Blocksberg.

Heksesabbat eller heksemesse var, ifølge europeisk folketro og katolsk tradisjon i middelalderen og seinere, en fest eller samling der hekser, det vil si trollkvinner og -menn, møtte Djevelen og demonene hans.

Slike sammenkomster eller stevner foregikk angivelig som nattlige «sabbatsfeiringer» og «messer» på øde plasser, for eksempel på fjellet Blocksberg i Tyskland. Der skulle det ha foregått ville orgier med sex, menneskeofringer og rituell feiring av Djevelen, som gjerne opptrådte som geitebukk med store horn; her skal tjenerne hans ha mottatt ordre, inngått kontrakter og utført avskyelige handlinger.


 
Fausts Drøm av Luis Ricardo Falero (1851 – 1880)
Wikimedia


Samlingene skal ha foregått flere ganger i året og på bestemte tidspunkt, ofte julenatta, men også i påska, valgborgs- eller sankthansnatta. Til sabbaten kom heksene flygende på sopelimer, husdyr, smådemoner eller mennesker, oftest ved hjelp av en spesiell heksesalve, eller ved å omskape seg til dyr eller fugler. (no.wikipedia.org)
 
Sagnet om heksesabbaten med forheksede kvinners stevnemøter med djevelen og hans utsendte, har fascinert kunstnere gjennom flere hundre år. De er her representert ved to av dem, en ukjent kunstner som med sin radering formidlet forestillinger som var gjeldende på 1600-tallet, og den spanske maleren Luis Ricardo Falero (1851 – 1880) som lot seg inspirere av Gothes Faust til å skildre Faust og Mefistos ekskursjon til Blokksberg, og som mer tidsriktig tolket scenen som en våt drøm.

Valborgsaften og heksenatten
Kvelden før Valborgmesse, altså kvelden før og natt til 1. mai, er en natt som er nært knyttet til troen på hekser. Valborgmesse ble holdt dagen etter, altså 1. mai. Kvelden kalles derfor Valborgsmesseaften eller Valborgsaften. Det var på denne natten at folketroen sa at heksene fløy på sopelimer til Blocksberg som er et fjellområde i Tyskland.

Mange steder i Tyskland og Østerrike er det moderne heksesabatter, og spesielt populær er selvsagt heksesabatten på Blocksberg. Den gamle heksedanseplassen Thale i Østerrike er også et populært sted.

Valborgsmesseaften blir fremdeles feiret blant annet i Sverige, Finland og Tromsø. Tradisjonene varierer, men i Sverige tennes et bål som kalles majbrasa eller valborgsmässobål, og det er ofte fyrverkeri. Ved universitetet i Lund er det også spesielle arrangementer denne sista april.

 

Les også:
Frykten for den kvinnelige seksualiteten
En skrekkelig storm brøt ut på norskekysten 24. desember 1617. «Hav og himmel ble ett … som sluppet ut av en sekk.»

Heksemonumentet i Vardø
Heksemonumentet i Vardø er en viktig påminnelse om en tid da kvinners seksualitet ble bekjempet ved å brenne kvinner på bål.

En djevelsk norgeshistorie
Sissel Pedersdatter ble ført for retten ved Vadsø tingsted i 1638. Hun er én av 77 kvinner fra Finnmark som ble brent på bål.

Related Articles