© Sie Productions/Corbis/All Over Press

Variasjoner som ressurs

Written by: Gert Hekma

Published:
Last updated:

Seksuelle variasjoner kan resultere i mer lyst og nytelse. Kinky sex er den aller beste tankeføden, hevder nederlandsk spesialist.

Forfatteren - nederlandsk sosiolog med antropologi og historie som spesialområder - er en entusiastisk samler av seksuelle variasjoner. Han  ser på dem som en ressurs som kan inspirere til mer seksuell kreativitet og resultere i mer lyst og nytelse.

På slutten av 1800-tallet utviklet psykiaterne begrepet perversjon for på enkelt vis å kunne dekke alle de seksuelle variasjonen som avvek fra den heteroseksuelle normaliteten. Ifølge disse legene var perversjonene, homoseksualitet inkludert, sykelige.

De aller fleste ordene for perverse interesser ble oppfunnet på den tiden: homoseksualitet, uranisme og seksuell inversjon, sadisme og masochisme, pedofili, fetisjisme, ekshibisjonisme, zoofili, nekrofili, koprofili, transvestisme og mange andre begreper som i dag har gått i glemmeboka.


Marcel Vertés. Radering til Colettes «Cherie», 1929
© Døpp Collection


Psykiatere som Richard von Krafft-Ebing, som er opphavsmannen til mange av disse begrepene, så på perversjonene som et tegn eller bevis på mentale avvik eller villfarelser. Det ble et viktig spørsmål om disse personene kastet seg ut i aktivitetene én eneste gang for nytelsens skyld, eller som et slags forspill, for da ble det sett på som et relativt uskyldig tidsfordriv, en perversitet. For hvis folk gjorde aktiviteten til et seksuelt mål i seg selv, i stedet for samleie, ble avhengige eller avledet identiteten sin fra den slags, ble det perversjoner.

De perverse ble en egen mennesketype som, ifølge psykiaterne og den offentlige folkemening, hørte til på asyl. Selv om de aller fleste med en preferanse for avvikende former for seksuell nytelse slett ikke ble lagt inn på mentalsykehus, ble de likevel møtt med negativ stigmatisering. Skyldfølelse, sosial isolasjon som følge av avvisning og selvmord var blant konsekvensene av den nye ideologien. Og så var det de andre, de som ikke tok seg nær av folkets fordommer, og i stedet begynte å eksperimentere med seksuelle variasjoner. Noen gikk til og med så langt som at de forsvarte sin interesse, som mennene som startet den første bevegelsen for homoseksuelle rettigheter i Berlin i 1897.

I dag er perversjon som begrep på vei ut av talespråket. De lærde har i stedet spikret sammen et nytt konsept: «parafili». Ordet «perversjon» er så negativt ladet, og dessuten er det blitt så populært i allmennspråket at den akademiske verden ikke lenger ønsker å bruke det. Derfor har psykologer og psykiatere kommer frem til den språklige nyskapningen. Ordet parafili kommer fra gammelgresk, og betyr noe à la «ved siden av kjærlighet».


«Held». Ukjent kunstner. Pennetegning, 1925

© Døpp Collection

En annen grunn til navneskiftet er at perversjon alltid kommer til å lyde alvorlig og frastøtende, mens parafili er et smakløst, tamt ord. Likevel dekker det alle de handlingene som befinner seg bortenfor homo- og heteroseksualitet, og mange av dem får «normale» folk til å skjelve i angst.

Innsamlingen av parafile interesser er kanskje vitenskapens villeste og mest spennende hjørne, men flesteparten av bøkene som behandler temaet er enten pornografiske eller har forfattere som gjør sitt aller beste for å fremstå som seriøse, samtidig som de åpenbart er negative til perversjonene. Jeg vil mye heller vektlegge nytelsen, og også nytelsen ved å tenke på den perverterte seksualiteten. Det er ingen grunn til å være negativt innstilt til perversjoner. De er overalt, og kan brukes både positivt og negativt. Kinky sex er den aller beste tankeføden.

I tidligere tider var de aller fleste seksuelle forhold ulikeverdige: menn og kvinner, kunder og horer, maskuline og feminine (som i butch og femme eller trade og queer), rik og fattig, gammel og ung, mester og slave, vinner og taper, velutdannet og dårlig utdannet, eller mellom folk fra forskjellig etnisk bakgrunn. På den tiden var selve ideen om likhet mellom seksuelle partnere nærmest utenkelig.

Klem. «Utdanning», Litografi, 1932
© Døpp Collection

 


Idag har dette snudd, og de færreste er klar over den enorme endringen innen sexlivet vi er vitne til. Den seksuelle normen endrer seg mot sosial likhet og seksuelt demokrati (i betydningen av at seksuelle forhold bør foregå mellom likeverdige, samtykkende partnere) for å minimere forskjellene mellom erotiske partnere, spesielt med tanke på deres sosiale eller økonomiske makt. Likhet er kanskje bra i politikken, men ikke like bra for erotikken.

Men det finnes selvfølgelig ingen grunn til at seksuell likestilling skulle være å foretrekke over seksuell ulikhet. Faktisk tvert imot. Forskjeller stimulerer overraskelsen og nysgjerrigheten som gir så mye mer til lysten. De aller fleste variantene av kinky sex avhenger av nettopp forskjeller, på utforskningen av det uventende og det ukjente. Mens kjærlighet er langsiktig og trenger stabilitet, handler sex om situasjoner og øyeblikk.

I diskusjonen om perversjonenes normalitet kunne vi like godt snu hele oppfattelsen av perversjon og seksuell norm, og derigjennom bekrefte at alle seksuelle nytelser inneholder perverse elementer. Den velkjente todelingen i homo- og heteroseksuell fastsetter ideen om at objektet for et begjær er et spesielt kjønn, det mannlige eller kvinnelige. Men objektet for den seksuelle interessen er alltid mye mer spesifisert. Mennesker som liker kvinner, liker ikke absolutt alle kvinner. De velger svarte eller hvite, unge eller gamle, med store pupper eller flotte rumper, med spesielle personlighetstrekk eller klesstil, i spesielle situasjoner (stranden, horestrøket, heisen, parken, fengsel, militærbrakke, soverom), og foretrekker spesielle handlinger.

Seksuelt begjær har en sterk fetisjistisk karakter. Den er spesifikk og er derfor aldri 100 prosent «normal» eller utelukkende homo eller hetero. Det kan hende mennesker har sterke kjønnspreferanser i kjærlighetslivet, men sånn er det i hvert fall ikke med seksuelle preferanser. Nok en gang: Det finnes ingen forutbestemt normalitet innen seksuell nytelse. Folks særegenheter dukker gjerne opp i de seksuelle fetisjene de lever etter.

Psykiatere har fortsatt den merkelige ideen at sex og kjærlighet er det samme. De forstår ikke at sex og kjærlighet beveger seg i forskjellige retninger. All sex er i bunn og grunn en perversjon, uavhengig av kjærlighet, siden kjærligheten ikke har noe med lyst å gjøre. Venner ser inn i fremtiden sammen, elskere fester blikket i hverandres øyne, og i møter mellom perverse er det øyeblikk av stor lykke som gir en indre opplevelse. I det seksuelle klima lukkes øynene, og verden blir borte. Oppmerksomheten vendes innover mens væskene flyter ut. I bunn og grunn er all sex en perversjon, i kraft av sitt avvik fra hverdagslige aktiviteter.

Den behagelige lystopplevelsen er til stede i det moderne samfunnet med sorg og skrupler. Folk lærer ikke å snakke om sine seksuelle ønsker, og er ofte ikke engang i stand til å gjøre det. De har ingen steder å henvende seg med sine spesielle erotiske interesser, siden det ikke finnes samfunn som byr på en tettpakket, rik seksuell infrastruktur – ikke engang i Amsterdam, Paris, London eller New York.

Psykologiske og moralske terskler, som troen på at sex er best innenfor rammene av et kjærlighetsforhold, vanskeliggjør veien til seksuelle opplevelser. Dette er litt av en misforståelse. Folk som har eksperimentert med sex både innenfor og utenfor kjærlighetsforhold setter pris på begge varianter, men av forskjellige grunner. Sex kan være oppfyllelsen av kjærligheten i et lukket forhold, mens sex uten kjærligheten i bunnen rett og slett er god og kåt.

Lyst avhenger av bevegelser og situasjoner, langvarig kjærlighet og stabilitet. Det vil være en feil å vurdere de to ut fra samme kriterier.

Mitt perversjonsleksikon Seksuelle variasjoner fra A til Z byr på en blanding av essayer, akademiske begreper, litterære og biografiske digresjoner og personlige opplevelser fra både meg selv og andre. Noen ganger handler det mest om fantasi, andre steder er det dypdykk i svært så virkelige situasjoner.

Leksikonet er ment som en invitasjon til å eksperimentere med kinky nytelser med seg selv eller andre, samt å kunne eksperimentere trygt. Perversjoner er ofte vanskelige å sette ut i livet, siden de perverse mangler passende anledninger eller partnere å leke med. Kinky situasjonsønsker er gjerne så spesielle at de er vanskelige å formidle skikkelig til en partner.

 
Dette essayet er et redigert utdrag av Gert Hekmas "ABC van perversies". Muelenhoff, Amsterdam 2009.
 
 
Seksuelle variasjoner fra A til Z
26 smakebiter på variasjoner som trigger seksuell lyst og nytelse. Fra Gert Hekmas variasjonsleksikon.


Related Articles