Fra dragshow med de norske dragartistene Tootsie Knutsen og Kaka Bankok i Stockholm, 1985.

Historien om mannlig transvestisme

Written by: Julie Peakman

Published:
Last updated:

Latterliggjort, mystifisert, stigmatisert og ansett som en perversjon. Var det virkelig en risikofaktor både for enkeltpersoner og samfunnet generelt?

Gjennom historien har det vært både forbudt og straffbart at menn har kledd seg i dameklær, men til tider er mannlig transvestisme blitt ansett som praktisk og pirrende. I oldtidens Hellas kledde menn seg ut som kvinner for å oppnå taktiske fordeler i krig. Blant annet ble skjeggløse menn forkledd som kvinner i Theben for å ta livet av den persiske ambassadøren.De gamle grekerne feiret også i dameklær; hver høst i Aten under festspillet Oschophoria, ble to unge menn pyntet i kvinneklær for å...

You must be logged in as a VIP member to be able to read the whole story. Login or sign up as a member.

Related Articles