Med renessansens økende interesse for åndslivet i antikken, ble også det erotiske liv blant de før-kristne guder på Olympen en viktig del av de store renessansemalernes motivvalg. François Boucher (1703 – 1770) var en av de mange som malte Leda og svanen, inspirert av den greske sjefguden Zeus som begjærte Leda i en svanes skikkelse.

Erotikk som motor i europeisk åndsliv

Written by: Hans-Jürgen Döpp

Published:
Last updated:

Fra renessansen til nazismen var erotikken en motor for det frie åndslivs utvikling i Europa. Derfor var det så viktig både for geistlige og verdslige makthavere å undertrykke den.

Gjennom de siste 500 år av den europeiske kulturhistorien har friheten til å utøve erotisk kunst alltid vært en viktig del av åndsfriheten. Det begynte med renessansen som åpenbarte et demrende håp om en ny tid etter middelalderens prestestyrte mørke. Inspirert av tidens store tenkere, vitenskapsmenn og oppdagere, ser vi at kunstnerne mister interessen for himmelstrebende helgenbilder og heller maler mennesker av kjøtt og blod. Med renessansens økende interesse for åndslivet i antikken, ble o...

You must be logged in as a VIP member to be able to read the whole story. Login or sign up as a member.

Related Articles