Nytt nummer ute nå!
Rene ord for penga - Byråd for eldre, helse og arbeid (A) i Oslo, Tone Tellevik Dahl, la ikke fingrene imellom da hun kom inn på statsministerens arbort-flørt med KrF. | © Ann-Henriette Grefstad

- Jeg blir forbannet og opprørt

Publisert: 10.11.2018 kl. 15:09 | Oppdatert: 10.11.2018 kl. 15:14

Forfatter: Tore Aasheim
Oslobyråd Tone Hellevik Dahl (Ap) tok i bruk sterke ord under sin åpningstale for NYT-festivalen; adressat var statsministerens abort-flørt med KrF.
Den aller første NYT-festivalen, et tredagers arrangement på Litteraturhuset i Oslo som har som mål å feire vår seksualitet, arrangeres i helga.

Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) som har ansvar for helse, eldre og arbeid i Oslo kommune sparte ikke på kruttet da hun i sin åpningstale kom inn på statsminister Erna Solbergs abort-flørt med KrF. Regjeringssjefen har åpnet for en mulighet til å endre abortloven som en del av de kommende regjeringsforhandlingene med KrF.

- Med det politiske bakteppet som denne festivalen har, kan jeg ikke unngå å si noe om hvor viktig det er respekt for alle og at alle må kunne få bestemme over egen kropp. For de borgerlige partiene i regjering bruker nå den grunnleggende rettigheten til å bestemme over seg selv og sin egen kropp, som en brikke i et spill om makt.

- Blir forbanna
 
Jeg blir forbanna, jeg blir opprørt og jeg får lyst til å mane alle ut i tog og opp på barrikadene, for det kan ikke være sånn at vi i 2018 skal måtte kjempe på nytt for den grunnleggende retten til å bestemme over egen kropp.
 
Opp med flaggene, frem med fanene og la det gå en fanden i deg. For vi kan ikke finne oss i hva som helst, uttalte Dahl under åpningen av festivalen.

Byråden fra Arbeiderpartiet snakket også om byrådets handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold som for tiden er under oppdatering. Dahl la spesielt vekt på at hun ikke aktet å la planen bli liggende i en skuff, men at hun ønsket å sette flest mulig titak ut i livet og følge opp innholdet i planen.
 

- Vi må tørre å prate om alt


- Forrige uke delte jeg ut midler til alle byens helsestasjon for ungdom, slik at også de under 16 år kan få gratis prevensjon. Det føyer seg inn i rekken over grep vi nå gjør, for at ungdom endelig skal bli hørt og tatt på alvor - i konteksten av den tiden vi lever i. Ingen pekefinger eller moralpreken. Vi vil heller sikre at unge beskytter seg, får råd og veiledning og gode samtaler om seksuell helse, sa byråden fra talerstolen.

- Så kan det heller ikke være slik at vi baserer opplæringsprogrammene i skolen på hva vi trodde var normen den gang det kun fantes pornoblader bak sladdete skott i en kiosk. Verden er gått videre, tilgangen til informasjon er en helt annen. Hvis ikke skolene er oppdater kan de bli satt på sidelinjen av elevene, og heller ikke komme i posisjon til å komme med viktig kunnskap, nyanser og råd til de unge. Dette gjelder faktisk ikke bare i skolen, men også i våre pleie og omsorgstjenester.

Vi må øke kompetansen om seksualitet hos kommunalt ansatte der de møter befolkingen i ulike livsfaser – i barnehagen, i skolen, i barne- og ungdomsarbeidet, i helsevesenet og i eldreomsorgen. Og når vi skal snakke om det positive rundt seksual helse så må vi også huske på å snakke om grensesetting, arbeidet mot diskriminering og trakassering, og mot vold, tvang og negativ sosial kontroll. Vi må tørre å prate om alt, oppfordret Dahl.
 

Spenstige overskrifter


- Vi i byrådet har mer på tapetet i 2019. Vi jobber med en plan for seksuell og reproduktiv helse. Mye av det som står på programmet for festivalen skal inn i planen. Jeg er dog usikker på om byråkratene kommer til å foreslå like spenstige titler på overskriftene og tiltakene som noen av innslagene dere har på programmet her. Men hvis de foreslår at et av kapitlene skal hete "Orgasmens mixepult", så skal jeg si ja til det, lovte byrådet til munter latter fra salen.

- Jeg sier dette med både humor og alvor. Fordi det er så utrolig viktig med åpenhet, respekt for mangfold og mangfoldighet, og positive holdninger til seksualitet i befolkningen, fordi det igjen fremmer positiv seksuell helse det bedrer den psykiske helsen og den fysiske, uttalte Tone Tellevik Dahl, som uttrykte at hun håpte at NYT-festivalen var kommet for å bli - for å være med til å bidra til en enda mer åpen, inkluderende og mangfoldig hovedstad.
 

- Inkludering er ikke en kommunal tjeneste


- Inkludering og åpenhet er ikke en kommunal tjeneste, påpekte byråden.

- Det er noe som skapes mellom mennesker – ute i samfunnet, og i møtepunktene mellom kommunale tjenester og innbyggerne i byen.
 
Kommunen må være tilgjengelig og kunne gi råd om seksualitet, seksuell identitet og seksuelle relasjoner, og bidra – i samarbeid med sivile aktører – til at alle har muligheten til å gjøre sine seksuelle erfaringer fri fra tvang, diskriminering og vold, uavhengig av seksuell orientering og bakgrunn, uttalte byråd Tone Tellevik Dahl.