Nytt nummer ute nå!
Flinkere med kondom - Åpent eller lukket forhold? Partnerne i de åpne er i alle fall flinkere til å bruke kondom. | © Bulls

Monogami farligere enn åpne forhold?

Publisert: 24.06.2019 kl. 07:17 | Oppdatert: 24.06.2019 kl. 07:17

Forskning viser at mange monogame er utro. De som har åpne forhold er flinkere til å beskytte seg og utsetter derfor sin primærpartner for mindre smittefare.
Tenker du at par i åpne forhold er mer utsatt for dårlig seksuell helse enn par i monogame forhold? Faktisk er forskjellen mindre enn man skulle tro. Forskning, referert i Journal of Sexual Medicine, viser at mange monogame er utro, og at de er mindre tilbøyelige til å praktisere sikker sex enn personene i de åpne forholdene.

Undersøkelsen, som er en av de få som sammenligner monogame og åpne forhold, omfattet 556 personer. Målet var å kartlegge forskjeller i mengden seksuelt overførbare sykdommer mellom de to gruppene. To tredeler av de spurte oppga at de regelmessig var i monogame forhold, mens resten oppga at de levde i åpne forhold.

Alle fylte ut et spørreskjema om kondombruk med primærpartner og ekstra-partner(e) – i tillegg til antall seksuelt overføre sykdommer de hadde hatt gjennom livet.

De åpne var flinkere til å sjekke seg for sykdom, mens antall sykdomstilfeller per person var ganske lik for begge grupper.

De i åpne forhold oppga som forventet flere seksuelle partnere enn de i monogame forhold, og de åpne var også flinkere til å bruke kondom – både med sin primære partner og med ekstra-partner(e). De var også flinkere til å sjekke seg for sykdom, mens antall sykdomstilfeller per person var ganske lik for begge grupper.

Forskerne konkluderer dermed med at personene i åpne forhold er flinkere til å beskytte seg, og derfor utsetter sin primærpartner for mindre smittefare enn de monogame, men utro parene.

Selv om de åpne forholdene inkluderte flere seksualpartnere enn den monogame gruppen, var det heller ingen overhyppighet av seksuelt overførbare sykdommer blant de åpne.