Frigjørende
Frigjørende | For 90 år siden var det å røyke på offentlig sted kvinnekamp. | © Shutterstock, NTB scanpix

​Sigaretten var «kvinnens penis»

Written by: Sveinung Stoveland

Published:
Last updated:

Det er 90 år siden kvinner i New York markerte sin selvstendighet ved å fyre opp sigaretter under en tradisjonell familie-parade.

Feminist Ruth Hale var en av dem som reagerte på at kvinner ikke fikk røyke i offentligheten, og skrev: “Women! Light another torch of freedom! Fight another sex taboo!”.

Det kvinnene ikke var klar over, var at det hele var orkestrert av tobakks-produsenter, som hadde gått til psykoanalysen for å finne ut hvordan de kunne få kvinner til å begynne å røyke.

PR-geniet Edward Bernays var nevø av Sigmund Freud. Han gikk til psykoanalytiker Abraham Brill, som også var østerriker, og den første som oversatte Freud til engelsk.

På oppdrag fra president i American Tobacco Company, George Washington Hill, slo Bernays og Brill fast at sigaretten er et fallos-symbol.

Ved å gi kvinnen sigaretter i offentligheten, gir du kvinnen et politisk våpen, du gir henne en penis, mente de to. De bestemte seg for å kalle det en frihets-fakkel, «torch of freedom».

I årene som fulgte økte andelen kvinnelige røykere fra én av 20 til én av tre. 

Related Articles