Nye brukergrupper
Nye brukergrupper | Flere unge jenter oppsøker sentrene mot incest og seksuelle overgrep etter overgrep fra venner og bekjente. Direktør i Bufdir Mari Trommald mener det er bra at nye brukergrupper finner veien til sentrene. | © Tine Poppe, Bufdir

Flere bruker sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Written by: Tore Aasheim

Published:
Last updated:

Det er en klar økning i antall brukere av sentre mot incest og seksuelle overgrep. Direktør Mari Trommald i Bufdir mener det er positivt at nye brukergrupper finner fram til sentrene.

Det er tall som Sentio har innhentet på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som viser at det er en klar økning i antall brukere av sentre mot incest og seksuelle overgrep.

I alt var det over 37.000 brukerhenvendelser ved de 24 sentrene i Norge i 2018. Statistikken viser at unge jenter utsatt for overgrep fra venner og bekjente i større grad enn tidligere benytter seg av tilbudet, opplyser Bufdir i en pressemelding.

-  Det er bra at nye brukergrupper finner veien til sentrene. Det viser at sentrene er et viktig lavterskeltilbud som gir et godt tilbud til brukerne. Samtidig er det er også avgjørende at sentrene ivaretar behovet til de eldre brukerne, som har vært utsatt for langvarige seksuelle overgrep i barndommen, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.
 

Halvparten er nye brukere


3713 personer fikk hjelp ved sentrene i fjor. Over halvparten av de utsatte var nye brukere. Utsatte for overgrep fra foreldre eller annen nær familie er fortsatt den største brukergruppen, men tallene viser at brukere utsatt for overgrep fra foreldre har hatt en reduksjon på 25 prosent fra 2009 til 2018. Samtidig har andelen som er utsatt for overgrep fra en venn eller bekjent, økt med 20 prosent de siste årene. Mange av de eldre brukerne hadde benyttet senteret over flere år, mens det var flere nye brukere blant de yngste.

- Vi mener at det er en styrke at sentrene mot incest og seksuelle overgrep gir et tilbud til en variert brukergruppe. Det understreker viktigheten av at tilbudet tilrettelegges individuelt etter brukernes behov, mener Trommald.
 

Lavterskeltilbud  i vekst


Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp, og gir råd, veiledning og bistand til brukerne, uten krav til henvisning. Sentrene skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Mellom 2013 og 2018 har antallet brukere av sentrene mot incest og seksuelle overgrep økt med 37 prosent. Denne veksten utgjøres hovedsakelig av brukere som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep, men også antallet pårørende som bruker sentrene har økt.

Trenger du hjelp, råd eller tips? Denne linken viser vei til en oversikt over hjelpesentre i regi av Bufdir i de forskjellige fylkene.
 

Related Articles