For dårlig seksualiundervisning
For dårlig seksualiundervisning | Ekspertutvalget mener at trygg nettbruk blant annet kan knyttes til seksualundervisningen i skolen, som utvalget mener er for dårlig. Barneombudets ekspertgruppe går ikke inn for mobilforbud i skolen, men etterlyser bedre opplæring i risikovurdering og trening i å bruke digitale medier.  | © Wilma Nora D. Nygaard, NTB scanpix

​Ekspertgruppe etterlyser tiltak for trygg nettbruk

Written by: NTB

Published:
Last updated:

Myndighetene må gjøre mer for at barn og unge blir trygge på nett, konkluderer en ekspertgruppe nedsatt av Barneombudet. 

Ekspertgruppen, som består av ungdommer mellom 13 og 17 år, vil ikke ha mobilforbud på skolene, men etterlyser bedre opplæring i risikovurdering og trening i å håndtere uheldige situasjoner som kan oppstå ved bruk av digitale medier. 

Ungdommene knytter blant annet dette til seksualitetsundervisningen, som de mener er for dårlig og lite relevant. 

– Hver dag skjer det kjipe ting på nett, som mobbing, hatefulle ytringer, spredning av nakenbilder og ungdom som besøker sider med skadelig innhold. Det er viktig at de voksne skjønner at dette er en del av virkeligheten, og at de som bestemmer, tar grep for å forhindre dette, heter det i ekspertgruppens rapport. 
 

Vanskelig regelverk


Ungdommene etterlyser større kunnskap om digitale medier blant voksne og mener at mye av regelverket er utilgjengelig og vanskelig å forstå.

Mange barn og unge som opplever ubehagelige ting på nett, sliter også med å finne fram blant de over 40 hjelpetelefonene, chattene og digitale spørretjenestene som fins, går det fram av rapporten.
 

Press og stress


Ungdommene i ekspertgruppen har også et klart budskap til bloggere, youtubere og influensere, som de mener påvirker barn og unges psykiske helse ved å skape press og stress. De digitale plattformene som benyttes, må også ta sin del av ansvaret for dette, mener de.

– Ungdommens anbefalinger og råd gjør meg bekymret, spesielt for barn og unges psykiske helse, men samtidig optimistisk. Jeg tror det er vilje både blant politiske og kommersielle aktører til å gjøre noe med mange av de ulike problemstillingene som ungdommene er opptatt av, sier barneombud Inga Bejer Engh.
 

Vil følge opp


Barneombudet vil nå følge opp ekspertgruppens rapport, blant annet for å sikre relevant opplæring i digital dømmekraft og en bedre seksualitetsundervisning i nye læreplaner.

– Jeg vil fremover jobbe for at ungdommens anbefalinger blir tatt på alvor av myndighetene og andre som påvirker barn og unges digitale hverdag, også de kommersielle aktørene. Vi er et stykke på vei, men det er nødvendig med mer forpliktende tiltak, sier Inga Bejer Engh.
 

Related Articles