Skeptiske til forbud
Skeptiske til forbud | Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og SV, her representert ved Åslaug Sem-Jacobsen, Une Bastholm, Carl-Erik Grimstad og Sheida Sangtarash, er negative til operasjonene som konstruerer falske jomfruhinner, men de er også betenkte når det gjelder et direkte forbud. | © NTB Scanpix | © NTB Scanpix

Sp, MdG, Venstre og SV negative til "jomfru-operasjoner"

Written by: Tore Aasheim

Published:
Last updated:

OPPDATERT: Cupido har spurt partiene på stortinget om deres synes på såkalt "jomfruhinnekirurgi".

Danske politikere har forbudt konstruksjon av kunstige jomfruhinner, mens norske politikere er noe mer avventende.

Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson i Venstre beklager at tilbudet om konstruksjon av kunstige jomfruhinner i det hele tatt finnes, men vil ikke uten videre forby det heller.

- Venstre har ikke behandlet dette spørsmålet verken i vedtak eller program. Men som helsepolitisk talsperson beklager jeg at det eksisterer slike tilbud i helsemarkedet. Tilbudene forsteiner tradisjonelle oppfatninger, det er ikke faglig begrunnet og det er meningsløst at medisinske ressurser brukes til slike inngrep. 

På den annen side stiller jeg meg, ut ifra et liberalt ståsted, skeptisk til å forby dette. Dersom enkelte kvinner utsettes for fare ved at slike inngrep ikke skulle tillates, vil vi som lovgivere utsette oss for et problematisk moralsk ansvar.

Generelt er forbud i plastisk kirurgi et vanskelig felt å bevege seg inn i. Dette er imidlertid et område som gjør seg godt for et offentlig ordskifte og allmenndannelse og jeg er således glad for at Cupido løfter problemstillingen, kommenterer Grimstad.

Heller ikke helsepolitisk talsperson i SV Sheida Sangtarash synes noe om tilbudet.

- Konstruksjon av den såkalte «jomfruhinnen» er med på å opprettholde et kvinnefiendtlig syn. Politikere og helsepersonell kan ikke være med på å opprettholde en ukultur, mener hun.

- Dette er ikke en måte å hjelpe kvinner ut av en skam og æreskultur, mener SV-politikeren, men som ikke sier noe om hvorvidt Norge bør innføre samme forbud som i Danmark.

Une Bastholm, stortingsrepresentant og talsperson for Miljøpartiet de Grønne er også negativ til denne typen av plastisk kirurgi.

- Vi har ikke behandlet dette spørsmålet eksplisitt, men programmet vårt gir en tydelig retningslinje om hvilket standpunkt vi vil lande på. Ordningen med å skulle konstruere en hinne som ikke eksisterer i utgangspunktet er en meningsløs handling som bidrar til å undertrykke kvinner og spre feilaktig informasjon om kvinnekroppen og seksualitet.
 
Vår politikk er basert på vitenskap, og vi vil bekjempe alle former for diskriminering, og føre en normkritisk og feministisk politikk for å bygge ned frihetsberøvende maktstrukturer. Alle skal ha råderett over egen kropp, og uttrykke seg slik de selv ønsker. De Grønne ønsker også å styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående skoler samt relevante profesjonsutdanninger, uttaler Bastholm.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen synes også det er svært negativt at slike operasjoner synes å være nødvendig for noen kvinner.

- Dette ikke er noe vi har behandlet i partigruppa eller vedtatt noen politikk på. Men på egne vegne, som seksualpolitisk og likestillingspolitisk talsperson, kan jeg si at jeg selvfølgelig syns det er forferdelig at noen mener de «må» gjøre denne typen inngrep. Å kirurgisk få laget seg noe som egentlig ikke finnes. Bare for å framstå som kvinne på det viset kulturen man lever i, tydeligvis krever, kommenterer Sem-Jacobsen.

- Jeg vet ikke hvor utbredt dette er i Norge og heller ikke nok om muligheten for å utføre de samme inngrepene illegalt om vi skulle innført et forbud. Så jeg kan ikke svare et klart ja på at jeg også ønsker meg et forbud. Vi vet jo godt at et forbud mot for eksempel abort ikke stopper kvinner fra å få hjelp til å abortere  på ulovlig  vis. Og da også med mer fare, utdyper Sem-Jacobsen.

- Det aller viktigste må jo være å få fram kunnskap om at jomfruhinnen ikke finnes i den forstand mange later til å tro. 
Opplysningsarbeid kan jo iverksettes på annet vis en ved et forbud, og kanskje også spisses mer mot relevante grupper av befolkningen, forslår Sp-politikeren.

- Selv om jeg jo regner med at forbudet i Danmark og de offentlige samtalene der i forkant, nok på kort tid har gjort mye for hele befolkningens kunnskap på området. Jeg er derfor positiv til at vi også i Norge kan få fokus på denne problemstillingen, avslutter Sem-Jacobsen.

De øvrige partiene på stortinget har unnlatt å svare eller har ingen kommentar til det danske forbudet.

 

Related Articles